Book
Book
facebook instagram youtube

 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka NAVATEL a.s., Pod Hybšmankou 3103/8, Praha 5, Regon: 28416538 | NIP: CZ28416538, wpisana w Sądzie Miejskim w Pradze, sekcja B, pozycja 14382 (zwana dalej „Navatel a.s.“) jako zarządca i użytkownik Wellness hotel Windsor ****, Okružní 13, 543 51 Špindlerův Mlýn i Hotelu Zátiší ***, Svatopetrská 46, 543 51 Špindlerův Mlýn gromadzi od Państwa następujące informacje:

1)Informacje, których Państwo udzielają: Przyjmujemy i przechowujemy informacje, które wprowadzą Państwo na naszej stronie internetowejlub które udzielą nam Państwo w inny w sposób,w tym np. informacje, które udostępnią nam Państwo w czasie pobytu jako gość któregoś zzarządzanych przez nas hoteli. Udzielenie jakichkolwiek informacji jest dobrowolneza wyjątkiem przypadków, kiedy obowiązek ten określa ustawa, rozporządzenie czy obwieszczenie. Jeżeli zdecydują się Państwo nie udzielić informacji, których od Państwa wymagamy na podstawie obowiązku ustawowego, z największą prawdopodobnością nie będziemy w stanie świadczyć dla Państwa naszych usług.W przypadku, że zdecydują się Państwo udzielić nam informacji, których od Państwa wymagamy na podstawie pełnienia obowiązków ustawowych, jest możliwe, że nie będziemy Państwu w stanie odpowiedzieć lub zareagować na Państwa pytanie czy żądanie lub zaoferować Państwuktórąś z naszych usług. Dodajemy, że wśród informacji, które od Państwa uzyskujemy, są przede wszystkim tzw. informacje obowiązkowe na podstawie ustawy nr 326/1999 Dz.U., o pobycie obcokrajowców na terytorium Republiki Czeskiej, w brzmieniu obowiązującym i ustawy nr 565/1990 Dz.U., o lokalnych opłatach, w brzmieniu obowiązującym. Chodzi o imię, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, stałe miejsce zamieszkaniaza granicą, numer paszportu i wizy, jeżeli jest częścią paszportu, początek i koniec zakwaterowania, ewentualnie cel pobytu. Ponadto możemy opcjonalnie poprosić o inne dane w zakresie numeru rejestracyjnego Państwa pojazdu w celu zapewnienia parkowania, emailu i numeru telefonuw celu przesyłania informacji handlowych.

2) Dane osobowe, które udzielili Państwo w imieniu innej osoby: Jeżeli wprowadzają Państwo dane w imieniu innej osoby, gwarantują nam Państwo, że są Państwo upoważnieni przez tę osobę do wprowadzaniajej danych osobowych do naszego systemui że informacje te są dokładne i właściwe. Jeżeli w następstwie nieprzestrzeganiaobowiązków wynikających z tego postanowieniapowstanie nam z Państwa stronyjakakolwiek strata czy ujma, jesteśmy uprawnieni do domagania się od Państwa jej rekompensaty.

3) Informacje automatyczne: Przyjmujemy i w niektórych przypadkachoceniamy niektóre informacjepodczas interakcji z Państwem. Na przykład tak samo jak wiele innych stron internetowychuzyskujemy informacje określonego typu,jeżeli odwiedzają Państwo za pomocą swojej przeglądarkistrony www.hotel-windsor.cz,  www.hotel-zatisi.com wraz ze wszystkimi aliasamii Państwa adresem IP, typem przeglądarki i programu operacyjnegolub daty i czasu, kiedy skorzystali Państwo z naszych usług. Możemy również gromadzić dane o kliknięciach i o stronach, które się Państwo wyświetliły. W przypadku, że korzystają Państwo z urządzenia przenośnego,możemy gromadzić dane identyfikujące to urządzenie, dane dotyczące typu urządzenia, jego ustawienia i charakterystyki, informacje o lokalizacji, awarii aplikacjii innych czynnościach systemowych.

4) Komunikacja przez e-mail: Jeżeli udostępnią Państwo swój adres email, możemy za jego pośrednictwem przesyłać Państwu materiały reklamowe i marketingowe.W każdym emailu, który Państwu prześlemy, zostanie zaoferowana opcja odrzucenia przyjmowaniatakich materiałów reklamowych czy marketingowych. Jeżeli będą Państwo zakwaterowani jako goście w hotelach, którymi zarządzamy, po zakończeniu Państwa pobytu możemy równieżwykorzystać Państwa adres e-mail do przesyłania ankiet zadowolenia klientów. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby taka ankieta była przesyłana, mogą nas Państwo o tym poinformować na adresie e-mail: Wellness hotel Windsor **** - windsor,hotel-windsor,cz,hotel Zátiší*** –zatisi,hotel-zatisi,com. W przypadku rezerwacji pobytów w hotelach, którymi zarządzamy, możemy również Państwu przesyłać przez Internetautomatycznie wygenerowane potwierdzenie w formie e-mailu, jeżeli dokonają Państwo z nami jakichkolwiek transakcji, okazjonalnie od naszych agentów rezerwację sprzedaży, jeżeli chodzi o pytanie dotyczące dokonanej przez Państwa rezerwacji naszych dowolnych produktów i usług.

5) Informacje z innych źródeł: chcąc podnieść poziom personalizacji naszych usług (na przykład udzielanie rekomendacji lub świadczenie specjalnych ofert, które naszym zdaniem mogłyby Państwa zainteresować) możemy uzyskać informacje z innych źródełi dodać je do aktualnych informacji. W przypadkach, kiedy jest to konieczne do tego, abyśmy mogli świadczyć usługi, zawierać lub realizować umowyz Państwem, ewentualnie odpowiedzieć na Państwa pytania czy wymagania lub reagować na nie poprzez podjęcie odpowiednich środków, możemy wymieniać obecne informacjez trzecimi stronami. Również korzystamy z usług dostawców usług stron trzecich w zakresie przetwarzania płatności pomiędzy rezerwującym i zakwaterowaniem. Ci dostawcy usługudostępniają informacje o płatności, abyśmy mogli zarządzać Państwa rezerwacjąi upewnili się, że Państwa rezerwacja jest w porządku.

Ograniczenia wiekowe: SpółkaNavatel a.s.celowo nie gromadzi danych osobowychz naszej strony internetowej od żadnych osób, które nie osiągnęły wieku 18 lat. SpółkaNavatel a.s.może gromadzić informacje od osób, które nie osiągnęły wieku 18 lat, w ramach procesu zarejestrowania, ale zawsze za zgodą rodzica lub opiekuna takiej osoby.

Czy dla naszej spółki gromadzimyi korzystamy z Państwa danych osobowych?

Zgromadzone dane wykorzystujemy w różny sposób. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystanedo następujących celów:

1. Przestrzegania obowiązków ustawowych: Jak wskazano w punkcie 1) Informacje, które nam Państwo udzielą, przede wszystkim z udzielonych danych osobowych,wykorzystujemydo przestrzegania wskazanych obowiązków ustawowych.
2. Zawarcia i realizowania umowy w zakresie zakwaterowania: Państwa dane osobowe wykorzystujemy dalejprzede wszystkim z powodudokończenia i zarządzaniaPaństwa rezerwacjii na jej podstawiedo realizowania umowy w zakresie zakwaterowania,co dla naszej spółki jako dostawcy takich usługjest najważniejsze.
3. Działania marketingowego: Państwa dane wykorzystujemy do działań marketingowych. Działania te obejmują przede wszystkimwykorzystanie Państwa danych kontaktowychw celu przesyłania newsletterów o produktach i usługachzwiązanych z Państwa wizytąw naszym hotelu, z wytworzeniem rezerwacji z Państwa strony lub z otwarciem konta użytkownika. Z tej komunikacji marketingowej mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować w sposób szybki i prosty,korzystając z linku rezygnacji zawartego w każdym newsletterze.
Przetwarzamy Państwa datę urodzenia, abyśmy zawsze mogli przesłać prezent na urodziny.  Również mogą Państwo zrezygnować z tego benefitu korzystając z linkuzwartego w każdym e-mailu, który zawiera prezent na Państwa urodziny.

Adres e-mail:Dla większej wygody naszych klientów przesyłamy e-mail informacyjny 3 dniprzed przyjazdem,w dzień przyjazdui e-mail z podziękowaniem po wymeldowaniu się z hotelu.  Z każdego tego emailu można zrezygnować po wylogowaniu.

Kod promocyjny: po zarejestrowaniu kodu promocyjnego na aktualny% zniżki z rezerwacji dokonanej przez naszą stronę internetową hotel-windsor.cz lub hotel-zatisi.com udzielają nam Państwo swój e-mail, który następnie wprowadzimy do naszej bazy danychi wykorzystujemy go tylko do celów przesyłania newsletterów i ofert naszych hoteli.

4. Dalsza komunikacja z Państwem: W niektórych przypadkach możemy się z Państwem skontaktowaćza pośrednictwem e-mailu, telefonu lub wiadomości SMS, w zależności od danych kontaktowych, które nam Państwo udzielili. Przetworzymy komunikację, którą nam Państwo prześlą.Kolejna komunikacja może mieć miejsce z następujących powodów:


1. Przetwarzanie i odpowiadanie na wszystkie żądania, które pochodzą od Państwa i dotyczą zakwaterowania i rezerwacji.
2. W przypadku, żenie dokończą Państwo swojej rezerwacji on-line, istnieje możliwość, że prześlemy Państwa e-mail z przypomnieniem, że mają Państwo niedokończoną rezerwację. Wierzymy, że chodzi o przydatną usługę, ponieważ dzięki niej mogą państwo kontynuować rozpoczętą rezerwację i nie muszą Państwo ponownie wypełniać swoich danych rezerwacyjnych.
3. Jeżeli skorzystają Państwa z naszych usług, jest możliwe, że poślemy Państwu kwestionariusz lub poprosimy Państwa oocenę doświadczeń z naszą spółką.
4. Jest możliwe, żebędziemy musieli Państwu przesłać inne wiadomości administracyjne,do którychnależą ostrzeżeniadotyczące bezpieczeństwa, pomimo że nie mają Państwożadnej nadchodzącej rezerwacji.
 

5. Badania rynku: Od czasu do czasu prosimy naszych klientów o udział w badaniu rynku. Jakiekolwiek inne informacje, których udzielą nam Państwow ramach badania rynku, będą wykorzystane tylko za Państwa zgodą.
6. Zapewnienia bezpieczeństwawiarygodności usług: Abyśmy mogli wytworzyć dla Państwa wiarygodne środowisko, w stosunku do gości i naszych partnerów handlowychzastrzegamy sobie prawo do wykorzystaniadanych osobowych w celu wykrywania i zapobiegania oszustwomczy innej nielegalnej działalności. Dane osobowe możemy również wykorzystać w celu oceny ryzykai z innych powodów bezpieczeństwa, np. do zweryfikowaniaautentyczności użytkownikówi rezerwacji. Z tego powoduniektóre rezerwacje mogą być wstrzymane.
7. Poprawy naszych usług: Dane osobowe wykorzystujemy również do celów analitycznychw celu poprawy swoich usługi doświadczenia naszych klientów, ale również do celów testowych, do rozwiązywania problemów ipoprawy funkcjonalności i jakościnaszych usług on-line w zakresieusług turystycznych. Głównym celemjest przede wszystkim optymalizacja naszej platformy online i jejdostosowanie do Państwa potrzeb, aby korzystanie z niej byłodla Państwa łatwe i wygodne.


Podczas przetwarzania danych, jak wskazano powyżej, opieramy się o następujące podstawy prawne:

1. Przestrzeganie obowiązku ustawowego: Jak wskazano w punkcie 1) Informacje, które nam Państwo udostępniają na temat świadczenia usług zakwaterowania, jest związane z przestrzeganiem obowiązków ustawowychw odniesieniu do policji, właściwego urzędu gminy itd.
2. Realizowanie umowy: Wykorzystanie Państwa informacji jest niezbędne do realizowania umowy, którą mają Państwo z nami zawartą.Jeżeli na przykład korzystają Państwoz naszej usługidokonania rezerwacji on-line, Państwa dane będziemy potrzebować do tego, abyśmy mogli spełniać swój obowiązek i dokończyć rezerwację w ramachrealizowania z Państwem umowy.
3. Uzasadnione interesy: Państwa dane możemy wykorzystać douzasadnionych interesów, jako zapewnienienajbardziej odpowiedniej treścistrony internetowej, następnie również do celów administracyjnych, do wykrywania oszustwi celów prawnych.
4. Zgoda: Dane osobowe do celów bezpośredniego marketingu są wykorzystywane na podstawiePaństwa zgody. Swoją zgodę można kiedykolwiek odwołać. Wystarczy wysłać e-mail na adres wskazany na końcu tej Informacji.


Komu udostępniamy Państwa danelub komu je przekazujemy?

W niektórych przypadkach nasza spółka możeudostępniać informacje trzecim stronom, przede wszystkim:

1. Stronie trzeciej jako osobie przetwarzającej dane osobowe: Do przetwarzania Państwa danych osobowychmożemy wykorzystać równieżusługi stron trzecich, które mogą przetwarzać danew celu przesyłania materiałów marketingowych. Te strony trzecie są zawszezwiązane umowamiw zakresie zachowania poufnościinie mogą wykorzystywać informacji do innych celów. Do stron trzecich należą dostawcy rozwiązania SW, biura podróży, operatorzy systemów rezerwacyjnych i firma księgowa.
2. Dostawcy usług płatniczychi inne instytucje finansowe: Jeżeli w przypadku Państwa rezerwacji z Państwa strony lub ze stronyposiadacza karty, za pomocą której była rezerwacja zabezpieczona, będzie wymagany chargeback, jest możliwe, że będziemy musieliudostępnić pewne dane rezerwacyjnedostawcom usług płatniczychi odpowiednim instytucjom finansowym. Dane te mogą obejmować kopiePaństwa potwierdzenia rezerwacjilub adres IP, z którego była dokonana rezerwacja. Jeżeli uznamy to za konieczne, możemy w celu wykryciai zapobiegania oszustwom, udostępnić Państwa dane osoboweodpowiednim instytucjom finansowym.
3. Właściwe organy: Dane osobowe udostępniamyw celupełnienia obowiązków prawnych i w przypadku egzekwowania prawa, jeżeli wymaga tego ustawalub jeżeli jest to niezbędne z powoduzapobiegania, wykrywania i karania przestępstw i oszustw. Dane osobowe możemy również udostępnićwłaściwym organomw celu ochrony i obrony naszych prawi majątku orazprawa i majątku naszych partnerów handlowych.
4. Partnerzy handlowi: Współpracujemy z partnerami handlowymi na całym świecie. Niektórzy z tych partnerów handlowychdystrybuują lub propagująnasze usługi bądź pomagająnaszym kolejnym partnerom handlowymdystrybuować i propagowaćich własne usługi związane z podróżowaniem. Może to oznaczać, że ich usługisą zintegrowane z naszą stroną internetową/aplikacją imogą wyświetlać spersonalizowaną reklamę.

Jak korzystamy z plików typu Cookie?

W celu gromadzenia informacji od Państwa możemy korzystać z narzędzi śledzącychnp. pliki cookie i sygnały przeglądarki internetowej. Informacje o użytkownikachgromadzimy w trakciekorzystania z tej strony internetowej z ich strony. W ten sposób mogą dla nas gromadzić informacje również strony trzecie.

Technologia gromadzenia informacji od Państwa:

Google Analytics – narzędzie Google Analytics wykorzystywane do gromadzenia informacji o sposobiekorzystania z naszej strony internetowej ze strony użytkowników. Gromadzi na przykład dane o tym, skąd pochodzą osoby odwiedzające nasze stronyi całkowitą ilość odwiedzinużytkownika na naszej stronie. Może to również obejmować informacje o lokalizacji użytkownika. Mogą Państwo zakazać śledzenie za pomocą technologii Google Analytics poprzez zainstalowaniedodatkowego modułu Google Analytics Opt-Out Browser w swojej obecnej przeglądarce. Kolejne informacje są do dyspozycji na stronie https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

Jakie środki bezpieczeństwa stosujemy, aby chronić Państwa dane osobowe?

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej o zabezpieczeniu danych, zapewniamy odpowiednie proceduryw celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowido danych osobowychi ich nadużycia.

W celu ochrony i zabezpieczenia danych osobowych, których Państwo udzielają, korzystamy z niezbędnych systemów handlowychi procedur. Stosujemy również procedury bezpieczeństwaoraz ograniczenia techniczne i fizycznew zakresie dostępu do danych osobowychi ich użycia na naszych serwerach. Dostęp do danych osobowychma tylko autoryzowany personel, który pracuje z danymi.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowujemy tylkoprzez czas niezbędnie konieczny, tzn. przede wszystkim w tym celu, abyśmy mogli realizować zawartą umowę i obowiązek ustawowy. Dla potrzeb archiwizowania umów (i ewentualnych roszczeń, które mogą wynikać z umowyrównież po jej wygaśnięciu) i ze względu na wymagania ustawoweprzechowujemy dane maksymalnie przez okres 10 lat po wygaśnięciu stosunku umownego.

Dane osób zainteresowanychprzesyłaniem informacji handlowychprzechowujemy aż do odwołania zgodyzgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoba zainteresowana ma w każdej informacji handlowej prawo do odmowy przesyłania kolejnych informacji handlowych – bez żadnych opłat (klikając na odpowiedni link). Jeżeli otrzymują Państwo informacje handlowei nie są już Państwo nimi zainteresowani, prosimy o powiadomienie o tym na e-mail na: windsor,hotel-windsor,cz , zatisi,hotel-zatisi,com.

Jak możemy kontrolować dane osobowe, których nam Państwo udzielili?

Zawsze mają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, które przechowujemy. Można zażądać również przeglądu tych danych przesyłające-mail na niżej wskazany adres. W przedmiocie swojego e-mailu należy wpisać „Žádost o osobní údaje“, abyśmy mogli przetworzyć jak najszybciej Państwa żądanie.

Mogą się Państwo z nami skontaktować również w przypadku, jeżeli myślą Państwo, że Państwa dane osobowe, które ewidencjonujemy, są błędne, jeżeli myślą Państwo, że nie jesteśmy już uprawnienido wykorzystywania Państwa danych osobowych lub jeżeli mają Państwo inne pytania dotyczące wykorzystania danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się nauzasadnionym interesie zarządcy,można wyrazić sprzeciwodnośnie tego przetwarzania, jeżeli przetwarzanie to dotyczyzarzucanego celu.

Proszę się z nami skontaktować za pośrednictwem e-mailu lub pocztą na afres Wellness hotel Windsor ****, Okružní 13, 543 51 Špindlerův Mlýn. Państwa wniosek będzie rozpatrzony zgodnie z obowiązującymi czeskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Opis praw podmiotów danych

Jako podmiot danych (osoba fizyczna, której dane są przetwarzane) mają Państwo następujące prawa w zakresie danych osobowych:

 Żądać wyciągu.   Chodzi o wyciąg danych, które prowadzimy o Państwa osobie, tzw. prawo dostępu. Wyciąg jest generowany w formaciew zależności od naszych możliwości. Nie mają Państwo prawa do żądania wyciąguw formacie wyznaczonym przez Państwo. Wyjątkiem, kiedy nie możemy wygenerować wyciągu, są przypadki dotyczące dokumentów, których publikacja zagroziłabyprawom i wolności innych osób. Chodzi o dane osobowe innych osób, ochronę tajemnicy handlowej, własność intelektualną itd.

Żądać korekty. Jeżeli ustalą Państwo, że przechowujemy Państwa niedokładne, nieaktualne lub niepełne dane osobowe, można prosić o ich korektę lub uzupełnienie.

Żądać usunięcia. Usunięcie danych może być dokonane tylko w przypadkach, kiedy przechowujemy dane osoby przez określony czas lub które nie posiadały tytułu prawnego.Danych zgodnie z ustawą nie można usunąć w przypadkach, kiedy przetwarzanie jest wykonywane z tytułu Realizowania umowy lub Obowiązku prawnego.

Żądać ograniczenia przetwarzania. Dotyczy przetwarzania z tytułuuzasadnionych interesów. Ograniczenie przetwarzania nastąpi w przypadkuzłożenia skargii ograniczenie będzie obowiązywało przez okres rozpatrywania skargi.

Wyrazić sprzeciw w zakresie przetwarzania.  Skargę można złożyć tylko w przypadkach, kiedy przetwarzanie jest wykonywane z tytułu uzasadnionych interesów. Sprzeciw wobec przesyłania informacji handlowych będzie zawsze uznany.

Odwołać zgodę na przetwarzanie. Jest to możliwe w przypadkach, kiedyprzetwarzanie jest wykonywane na podstawie zgody.Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzaniei zostanie ona odwołana, przetwarzanie zostanie zakończone.

Żądać wyciąguw formacie przenośnym. Wyciąg w przenośnym formacie można żądać tylko w przypadkachprzetwarzania opartych o tytuły prawne– realizacja umowy i zgody.

Złożyć sprzeciww zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie zajmujemy się przetwarzaniem w oparciu o zautomatyzowane podjęcie decyzji.

Złożyć skargę na organ nadzoru. Jeżeli nie odpowiemy Państwu na Państwa prośbę w terminie do 1 miesiąca, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi w Urzędzie ds. Ochrony Danych Osobowych.