Book
Book
facebook instagram youtube

Możliwości lokalowe podczas konferencji:

SALONIKI I SALE KONFERENCYJNE:

  • Sala kongresowa 17,7 x 7,3 m