Rezervujte
Rezervujte
Pro 5% slevu a novinky -
klikněte zde!
odeslat
X
  • Souhlasím se zpracováním osobních údajůVaše osobní údaje chráníme podle našich zásad. Bez tohoto souhlasu Vám nemůžeme žádné novinky zasílat.
  • Souhlasím se zasílání marketingových nabídek a speciálních cenZe zasílání nabídek se můžete kdykoliv odhlásit. Bez tohoto souhlasu Vám nemůžeme žádné novinky zasílat.
  • Souhlasím se sledováním mojí aktivity na tomto webu.Zaznamenáme si, jaké stránky jste na našem webu navštívil/a. Díky těmto datům Vám také budeme moci zasílat pouze ty nabídky, které Vás zajímají a neotravovat Vás s těmi ostatními.
facebook instagram youtube

Informujeme Vás o nových materiálech Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 1. června 2021.

Na portále Ministerstva vnitra naleznete

• Pravidla vstupu a návratu na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví

První rozvolnění:

Turistika je povolená pouze pro:

- očkované osoby* s národním certifikátem,

- pro osoby s testem (rezidentní) v HR, DE, AT, SK, PL, HU nebo SI s negat. výsledkem antig. nebo RT-PCR testu provedeného v HR, DE, AT, SK, PL, HU nebo SI před vstupem na území ČR,

- osoby s prodělaným onemocněním covid-19 dle Přílohy 1 (h) nebo

- pro občany zemí s nízkým rizikem nákazy covid-19 (dlouhodobý nebo trvalý pobyt – vč. rezidentních osob)


Za „očkovanou osobu*“ se považuje osoba, která splňuje všechny následující náležitosti současně:

 je očkována proti onemocnění covid-19 v České republice, Chorvatsku, Německu, Rakousku, Slovensku, Polsku, Maďarsku nebo

Slovinsku (jedná se jak o občany, tak cizince pobývající na území, kteří byli očkováni)

NEBO je očkována jinou zemí s nízkým, středním či vysokým rizikem nákazy covid-19, pokud se jedná o občana ČR, který byl vyslán k výkonu služby nebo práce v zahraničí podle zákona o zahraniční službě (č. 150/2017 Sb.) nebo o jeho rodinného příslušníka, který občana ČR doprovázejí / doprovázeli (tzv. „vyslané osoby“) u kterého proběhlo:

 i) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky

 ii) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku a v případě aplikace druhé dávky očkovací látky ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky

 iii) v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 14 dní ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky má vystaven národní certifikát o očkování proti onemocnění covid-19 z ČR, Chorvatska, Německa, Rakouska, Slovenska, Polska, Maďarska nebo Slovinska v anglickém jazyce a zároveň jeho vzor je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví (neaplikuje se na národní certifikát ČR)

NEBO má národní certifikát vystaven jinou zemí s nízkým, středním či vysokým rizikem nákazy covid-19, pokud jde o tzv. „vyslané osoby“ navrací se do ČR ze zemí se středním (oranžové země) nebo vysokým (červené země) rizikem nákazy covid-19; těmito zeměmi jsou pouze některé země EU, nepatří do nich nicméně žádná třetí země (např. Tunisko, Egypt, Turecko, apod.)

POZOR: jedná se pouze o návrat do ČR, nikoliv však o cestu / návrat do dalších zemí EU, které aplikují svá vlastní pravidla.